บทความ

การอุดฟัน มีกี่ชนิด?

Create Date | 7 ตุลาคม, 2019 3234 Views

การอุดฟัน

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน แบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด

วัสดุอุดแบบโลหะ คือ วัสดุที่มีสีคล้ายโลหะ ใช้ในการอุดฟันหลังบริเวณที่จะต้องรับแรงบดเคี้ยว ตัวอย่างของวัสดุประเภทนี้คือ Amalgam ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาประเภทของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

วัสดุสีเหมือนฟันคือ วัสดุที่มีสีคล้ายฟัน ใช้ในการอุดฟันหน้า ซึ่งในปัจจุบันความต้องการความสวยงามของผู้ป่วยมีมากขึ้น จึงพัฒนาให้อุดฟันกรามหลังได้ในบางกรณี ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน ได้แก่ Glass ionomer Cement และ Composite Resin

ข้อปฏิบัติภายหลังการอุดฟัน

 ซึ่งโดยปกติแล้วอาการเสียวฟันจะลดลงภายใน 2-3 สัปดาห์ ในกรณีที่หลังจากที่อุดฟันแล้ว 1 เดือนแล้วผู้ป่วยยังมีอาการเสียวฟันอยู่ ควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ผู้ป่วยที่อุดฟันหน้าไม่ควรใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารที่แข็งเช่นกัน เพราะจะทำให้วัสดุที่อุดแตกได้ และการแตกของวัสดุอาจลุกลามไปถึงเนื้อฟันส่วนที่ดีได้ 

ส่วนส่วนในกรณีที่มีฟันผุลึกผู้ที่ได้รับการอุดฟัน อาจจะมีการเสียวฟันภายหลังการอุดฟัน จึงควรงดอาหารที่ร้อนจัดและเย็นจัด

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการอุดฟันโดยวัสดุที่เรียกว่า Amalgam ไม่ควรเคี้ยวอาหารด้านที่อุดฟันเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากวัสดุที่ใช้ยังมีความแข็งแรงไม่เต็มที่ 

ฉะนั้นหลังจากอุดฟันแล้วจึงจะสามารถเคี้ยวอาหารด้านที่อุดฟันได้ และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แข็ง จากนั้นควรกลับมาให้ทันตแพทย์ขัดแต่งวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันอีกครั้ง 

ต้องการปรึกษาในกรณีเร่งด่วน หรือทำนัดอุดฟันประกันสังคม

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อเราเพื่อทำนัดทำฟันประกันสังคม
www.theivorydental.com
เวลาทำการ : ทุกวัน 10:00- 20:00 น.
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ 167/16 ถ .รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร : 02-275-3599 , 094-956-5636
อีเมล์ : inquiry@theivorydental.com

 

Posted in บทความ

บทความ