บทความ

กินยาละลายลิ่มเลือด ทำฟันได้ไหม?

Create Date | 6 สิงหาคม, 2019 25472 Views

สิ่งสำคัญในการทำทันตกรรม ทำฟัน ผู้ป่วยต้องรู้ถึงโรคประจำตัวของคนไข้เอง เพื่อผู้ป่วยจะสามารถให้ข้อมูลกับทันตแพทย์ประจำตัว ให้ตรงต่อการรักษา ตลอดจนยาประจำตัวของตนเองให้ทันตแพทย์ทราบ เพื่อที่จะวางแผนการรักษา หรือต้องปรึกษาอายุแพทย์ก่อนการรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างตรงจุดและถูกต้อง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาภายหลังการรักษา

โดยปกติ การักษาทางทันตกรรม หรือ ทำฟัน การถอนฟัน การเกลารากฟัน การทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน อาจจะทำให้เลือดออกได้ ผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด จะมีความเสี่ยง ที่เกิดเลือดออกมากกว่าปกติหลังจากการทำฟัน ทันตแพทย์จึงแนะนำให้หยุดทานยาละลายลิ่มเลือด ก่อนการทำฟัน

มีผู้ป่วยที่รัปทานยาละลายลิ่มเลือดเป็นจำนวนมาก ในหลายๆโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง

ทางการแพทย์ ยากลุ่มนี้ คือ ยาต้านเกล็ดเลือด แอสไพริน คลอพิโดเกล หรือที่เียกว่ายาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด วอร์ฟาริน รวมทั้งหมดนี้ เรียกว่า ยาละลายลิ่มเลือด มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการลดมลภาวะแทรกซ้อนของโรค ที่มีผลแทรกซ้อนในการเลือดออก ง่ายและหยุดยาก

ผู้ป่วยตรวจสอบข้อมูล

โปรโมชั่นอื่นๆได้ที่ : The Ivory Dental คลีนิคทันตกรรม ดิไอวรี่
Call us : 022753599
Line. : @theivorydental
Website : www.theivorydental.com
Location : https://g.co/kgs/FKhXh3
E-mail : inquiry@theivorydental.com

 

Posted in บทความTagged ,

บทความ