ดร.ทพญ. นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

ดร.ทพญ. นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ (10964)

ทันตกรรมทั่วไป

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอับดับ 2), Thailand MSc. in Medical biology, University of Zurich, Switzerland MSc. in Medical biology, University of Zurich, Switzerland PhD in regenerative medicine, University of Zurich, Switzerland