ทพญ. ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

ทพญ. ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ (9725)

ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2), Thailand/Certificate in pediatric dentistry from New York university, USA/Certificate in Orthodontic from New York university, USA/Postdoctoral certificate in/translational orthodontic research from CTOR, USA