ทพญ. ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ

ทพญ. ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ (11087)

ทันตกรรมโรคเหงือก / ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

  • DDS,Chulalongkorn University Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences of Periodontology, Chulalongkorn University, Thailand Diplomate, Thai Board of Periodontology