ทพ.ธนัตถ์ ลิมปนสุทธิพงศ์

ทพ.ธนัตถ์ ลิมปนสุทธิพงศ์ (18243)

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
 
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลชนะเลิศประกวดอุดฟันหน้า รายการ 3M SEA Dental University Championship
  • ตัวแทนประเทศไทยแข่งประกวดครอบฟัน รายการ The 2nd Skill Show for International Dental Students ณ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  • ประกาศนียบัตร The Masterclass Veneer