ทพ. วิชาญ แซกัล

ทพ. วิชาญ แซกัล (16890)

ทันตกรรมทั่วไป / ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)