ทพ.อธิภูมิ ทัศนกิจ

ทพ.อธิภูมิ ทัศนกิจ

ทันตกรรมรักษารากฟัน

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทย์ประจำบ้าน
    สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล