บริการทันตกรรม

ทันตกรรมฟันปลอมหลายชนิด

ฟันปลอมทั้งปากแบบดั้งเดิม

ฟันปลอมทั้งปากแบบดั้งเดิมจะถูกใส่หลังจากฟันถูกถอนออกหมดและเนื้อเยื่อได้ฟื้นตัวแล้ว การฟื้นตัวของเนื้อเยื่ออาจใช้เวลาหลายเดือน ซึ่งในช่วงนั้นคุณจะไม่มีฟัน

ฟันปลอมทั้งปากแบบทันที

ฟันปลอมทั้งปากแบบทันทีจะสามารถสวมใส่ได้ในทันทีหลังจากที่ฟันทั้งหมดถูกถอนออก (ทันตแพทย์จะทำการวัดและสร้างแบบจำลองของขากรรไกรในช่วงก่อน) แม้ว่าฟันปลอมทั้งปากแบบทันทีจะช่วยให้เราไม่ต้องอยู่แบบไม่มีฟัน แต่ฟันปลอมชนิดนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายเดือนหลังจากที่ใส่ไปแล้ว เนื่องจากกระดูกที่รองรับฟันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ฟื้นตัว ทำให้ฟันปลอมหลวมได้

ฟันปลอมแบบบางซี่

ฟันปลอมแบบบางซี่จะยึดโดยโครงโลหะที่ติดกับฟันธรรมชาติของเรา บางครั้งอาจต้องมีการครอบฟันที่ฟันธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่เหมือนสมอสำหรับฟันปลอม ฟันปลอมแบบบางซี่อาจใช้เป็นสะพานฟัน เราต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะคุ้นเคยกับฟันปลอม ฟันปลอมใหม่อาจทำให้รู้สึกแปลกและไม่สบายในช่วงสัปดาห์แรกๆ หรืออาจเป็นเดือน การรับประทานอาหารและการพูดเมื่อใส่ฟันปลอมอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกเล็กน้อย ความรู้สึกเทอะทะหรือหลวมก็เป็นสิ่งที่พบบ่อย ซึ่งกล้ามเนื้อของแก้มและลิ้มก็จะค่อยๆ ทำความคุ้นเคยในการประคองฟันปลอมไว้ การมีน้ำลายไหลออกมาก ความรู้สึกว่าลิ้นคับปาก หรืออาการระคายเคืองเล็กน้อย ก็ไม่เป็นสิ่งแปลกเช่นกัน ถ้าคุณมีอาการระคายเคืองมาก ควรพบทันตแพทย์

ฟันปลอมสามารถอยู่ได้นานเท่าใด

เมื่อเวลาผ่านไป ฟันปลอมของคุณจะต้องมีการปรับ ทำใหม่ หรือเปลี่ยนฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการสวมใส่ การเปลี่ยนฐานคือการทำฐานฟันปลอมใหม่โดยที่ยังคงตัวฟันไว้อยู่ นอกจากนี้ เมื่อเราอายุมากขึ้น ปากของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ฟันปลอมหลวม ทำให้การเคี้ยวอาหารลำบาก และระคายเคืองเหงือก อย่างน้อยคุณควรพบทันตแพทย์ทุกปีเพื่อทำการตรวจ

คำแนะนำในการดูแลฟันปลอมดังต่อไปนี้

เมื่อมีการจับฟันปลอม ควรยืนบนผ้าขนหนูหรืออ่างน้ำ เนื่องจากฟันปลอมมีความบอบบางและอาจหักได้ถ้าตก
ห้ามปล่อยให้ฟันปลอมแห้ง ควรวางฟันปลอมในน้ำยาแช่ฟัน หรือในน้ำเปล่าเวลาที่ไม่ได้ใส่ ไม่ควรใช้น้ำร้อนเพราะอาจทำให้บิดได้
การแปรงฟันปลอมทุกวันจะช่วยกำจัดเศษอาหาร และคราบแบคทีเรีย และช่วยป้องกันการเกิดคราบ น้ำยาทำความสะอาดอาจจะช่วยได้แต่ไม่สามารถแทนการแปรงทุกวันได้
ควรแปรงเหงือก ลิ้น และเพดานปากทุกเช้าด้วยแปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มก่อนที่จะสวมฟันปลอม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและกำจัดคราบแบคทีเรีย
พบทันตแพทย์ถ้าฟันปลอมหัก บิ่น แตก หรือหลวม ห้ามปรับฟันปลอมด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น

การปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอมท้ังปาก( Dental implant retained – overdenture)

ประโยชน์ของการปลูกรากเทียมเพื่อ รองรับฟันปลอมท้้งปาก

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบดเค้ียว
 2. ให้ความมั่นคงและความยึดอยู่ของฟันปลอมสามารถใช้งานได้ดีกว่าการใช้ฟันปลอมแบบธรรมดา
 3. ช่วยใหก้ารออกเสียงและการสนทนาเป็นไปได้ดีขึ้นไม่ต้องกังวล ฟันปลอมจะหลวมหรือหลุด
 4. ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดาเนื่องจากไม่มีส่วนของฟันปลอมที่คลุมบนสันเหงือกหรือเพดานปาก
 5. ช่วยใหก้ารละลายตวัของกระดูกขากรรไกรรอบๆรากเทียมลดลง
 6. สามารถถอดออกและทำความสะอาดได้ง่าย

ข้อแนะนำการทำฟันปลอมร่วมกับรากฟันเทียม
รากฟันเทียมเหมาะกับผู้ที่สูญเสียไปทั้งปากเป็นเวลานานและมีการละลายของกระดูกขากรรไกรมาก

เหมาะกับผู้สูงอายุสูญเสียฟันทั้งปากและสันกระดูกขากรรไกรมีลักษณะแบนเตี้ยเนื่องจากกระดูกขากรรไกรมีการละลายตัวมากหลังจากการถอนฟัน หากผู้ป่วยมีฟันปลอมอยู่แล้วยังสามารถใช้งานได้ดี สามารถนำมาใช้ ร่วมกับรากเทียมได้โดยปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับรากเทียม

คำถามที่พบบ่อย

 
  คือ รากเทียมที่ใช้ยึดฟันปลอมไม่ไห้หลุด หรือกระดก
  ใช้เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกรากเทียมของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถปลูกรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ รากเทียมขนาดเล็กตัวรากเทียมทำมาจากวัสดุไทเทเนียม
  จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อยึดฟันปลอมให้ติดกับเหงือกอย่างถาวร ไม่สามารถถอดออกเองได้ เปรียบเสมือนฟันจริงๆ ที่ติดอยู่ในปากตลอดเวลา โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่าควรจะใช้ 4 หรือ 5 หรือ 6
  ในการรักษาจะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน