บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมปลูกกระดูก

การปลูกถ่ายกระดูก (BONE GRAFT)

การปลูกถ่ายกระดูก คือ การเติมกระดูกเพื่อให้สันเหงือกมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับการรองรับฟันปลอม และรากเทียม ซึ่งปัจจุบันการปลูกกระดูกมีการทำควบคู่กับการฝังรากเทียมมากขึ้น เนื่องจากมักพบว่าผู้ป่วยมีกระดูกรองรับไม่เพียงพอต่อการฝังรากเทียม ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจาณาตามแต่ละบุคคลไปว่า จะใช้เทคนิคและกระดูกประเภทใดในการรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

จุดเด่นของบริการการปลูกกระดูกของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน  ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาการปลูกกระดูก

ระยะเวลาในการรักษาด้วยการปลูกกระดูกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณกระดูกที่ต้องปลูก ตำแหน่งที่ปลูก เป็นต้น ซึ่งการปลูกกระดูกที่ทำเพื่อการฝังรากเทียม อาจทำพร้อมกับขั้นตอนการฝังรากเทียมได้เลย ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

โดยทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

 
  คำตอบ
  คำตอบ
  คำตอบ
  คำตอบ
  คำตอบ
 • คำตอบแบบย่อหน้า
 • คำตอบแบบย่อหน้า
  คำตอบ