บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (ORTHOGNATHIC SURGERY)

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน จะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติของขากรรไกรร่วมด้วย นอกเหนือจากการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ โดยผู้ป่วยสามารถสังเกตุตนเองได้จาก มีคางยื่นออกมากผิดปกติ หรือ มีคางถอยหลังมากเกินปกติ เป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ การรักษาด้วยการจัดฟันทั่วไปจะไม่สามารถแก้ไขรูปหน้าได้ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากเอ๊กซเรย์ว่าควรมีการผ่าตัดร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนการรักษาคือ การจัดฟันในระยะต้นเพื่อเตรียมการผ่าตัด และตามด้วยการผ่าตัดขากรรไกร สุดท้ายคือการจัดฟันต่อจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นกับแต่ละบุคคล

ข้อดีของการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน

 1. ปรับโครงสร้างใบหน้าที่การจัดฟันปกติไม่สามารถทำได้
 2. แก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
 3. อาจช่วยลดอาการนอนกรนในกรณีผู้ป่วยคางถอยหลังมากผิดปกติ
 4. ช่วยให้ริมฝีปากปิดได้ปกติในบางกรณี
 5. ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้น

จุดเด่นของบริการการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ ราคา คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ระยะเวลาในการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันนั้นจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของขากรรไกรที่ต้องแก้ไขของแต่ละบุคคล ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากจะทำงานร่วมกัน และจะให้คำอธิบายแก่คนไข้ที่เหมาะสมตามแต่ละกรณีก่อนทำการรักษา

ขั้นตอนนั้นจะทำการจัดฟันไประยะหนึ่งก่อน จึงทำการผ่าตัดและจัดฟันต่อจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

 
  คำตอบ
  คำตอบ
  คำตอบ
  คำตอบ
  คำตอบ
 • คำตอบแบบย่อหน้า
 • คำตอบแบบย่อหน้า
  คำตอบ