บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมผ่าตัดยกไซนัส

การยกโพรงอากาศ (SINUS LIFT)

คนเรานั้นจะมีโพรงอากาศแมกซิลารี่ (Maxillary sinus) อยู่บริเวณใกล้ปลายรากฟันกรามใหญ่บนที่ 1 และ 2 ซึ่งหากฟันบริเวณนี้ถูกถอนไปจะทำให้กระดูกมีการยุบตัว และอาจมีความสูงของกระดูกไม่เพียงพอต่อการฝังรากเทียม เนื่องจากมีโพรงอากาศดังกล่าวอยู่ข้างใต้ เพราะฉะนั้นการฝังรากเทียมในบริเวณนี้บางกรณีจะต้องมีการผ่าตัดยกเยื่อหุ้มโพรงอากาศขึ้นและนำกระดูก ซึ่งโดยทั่วไปใช้กระดูกสำเร็จรูปใส่แทนที่ช่องว่างในบริเวณที่จะฝั่งรากเทียมเพื่อให้ความสูงของกระดูกเพียงพอต่อการฝังรากเทียมต่อไป

เทคนิคการยกโพรงอากาศแมกซิลารี่ มี 2 วิธี คือ

 1. Osteotome technique คือการยกเยื่อบุโพรงอากาศขึ้นโดยผ่านทางสันกระดูก วิธีนี้ทำในกรณีที่ระยะทางของสันกระดูกถึงเยื่อหุ้มโพรงอากาศ ประมาณ 5-8 มิลลิเมตร มักทำไปพร้อมๆกับการฝังรากเทียม เพราะกระดูกมีมากพอที่รากเทียมจะเกาะยึดได้
 2. Lateral window technique ทำในกรณีที่โพรงอากาศห้อยย้อยลงมาต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร และต้องรอการหาย 6-9 เดือน ก่อนฝังรากเทียม

จุดเด่นของบริการการยกโพรงอากาศ (Sinus lift) ของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาการยกโพรงอากาศ

ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการยกโพรงอากาศในแต่ละบุคคล โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำก่อนทำการรักษาและทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

 
  การยกไซนัส เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มกระดูกเข้าไปที่ขากรรไกรบนในบริเวณของฟันกรามและฟันกรามน้อย บางครั้งเรียกว่าการเสริมไซนัส การเพิ่มเนื้อที่ของเยื่อบุ Maxillary sinus (เรียกอีกอย่างว่า Sinus lift, sinus graft, sinus augmentation หรือ sinus procedure) เป็นขั้นตอนของการผ่าตัดที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณของกระดูก
  การผ่าตัดยกเยื่อไซนัสจำเป็นต้องทำเมื่อความสูงของกระดูกของขากรรไกรบน หรือโพรงอากาศอยู่ใกล้กับช่องปากมากเกินกว่า ที่จะสามารถทำการรองรับการผ่าตัดฝังรากเทียมได้ โดยสามารถเกิดขึ้นในผู้ป่วยได้หลายกรณี เช่น
 • กระดูกสูญเสียเนื่องจากโรคเหงือกหรือปริทันต์อักเสบ
 • ผู้ที่สูญเสียฟันบริเวณขากรรไกรบน โดยเฉพาะฟันหลัง และไม่มีปริมาณกระดูกเพียงพอสำหรับรากฟันเทียม เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของกระดูกขากรรไกรบนบางกว่ากระดูกขากรรไกรล่าง
 • ตำแหน่งของโพรงอากาศขากรรไกรบนอยู่กับตำแหน่งการผ่าตัดฝังรากเทียมมากเกินไป ทั้งนี้ขนาดและรูปร่างของโพรงอากาศมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และสามารถขยายขนาดใหญ่ขึ้นได้ตามอายุ
 • การสูญเสียฟันเป็นระยะเวลานาน เมื่อฟันถูกถอนไปกระดูกโดยรอบจะเริ่มละลายตัว และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งกระดูกจะมีการละลายตัวมากจนไม่สามารถรองรับรากฟันเทียมได้
  ความเสียงในการยกไซนัส
 • ความเสี่ยงหลักของการผ่าตัดยกเยื่อไซนัสคือการฉีกขาดหรือทะลุของเยื่อไซนัส หากพบการฉีกขาดหรือทะลุของเยื่อไซนัส ทันตแพทย์ผ่าตัดจะทำการเย็บ หรือซ่อมแซมด้วยแผ่นคอลลาเจน หากการซ่อมแซมเยื่อไซนัสไม่สำเร็จทันตแพทย์ผ่าตัดอาจทำการยุติหัตถการ และรอให้เยื่อซ่อมแซมตัวเองก่อนจึงพิจารณาทำการผ่าตัดอีกครั้ง ซึ่งอาจจำเป็นต้องรอระยะเวลา 2-3 เดือน เยื่อไซนัสที่ซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่มักจะมีความแข็งแรงและทนทานมากขั้น ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดครั้งที่สองนั้นทำได้สะดวกขึ้น แผลติดเชื้อเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่น้อยมาก
 • ความเสี่ยงอีกประการคือ การไม่เชื่อมติดของกระดูกที่ปลูกกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งพบได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามหากเกิดสภาวะดังกล่าวขึ้น ทันตแพทย์ผ่าตัดจำเป็นทำการผ่าตัดยกเยื่อไซนัสและปลูกกระดูกซ้ำเพื่อให้ได้กระดูกที่แข็งแรงเพียงพอในการรองรับรากฟันเทียม
  ไซนัส (Paranasal Sinuses) เป็นโพรงอากาศบริเวณใบหน้าและฐานของกระโหลกศีรษะที่มีรูเปิด (ostium) ติดต่อกับช่องจมูก ภายในไซนัสมีเยื่อบาง ๆ (mucosa) บุอยู่แบบเดียวกับเยื่อบุในช่องปาก เยื่อบุบาง ๆ นี้ต่อเป็นผืนเดียวกันกับเยื่อบุภายในช่องจมูกและปาก