บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรม ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

การทำฟันปลอมถอดได้ทั้งปากใช้เมื่อมีการสูญเสียฟันทุกซี่ในช่องปาก วัสดุที่ใช้เป็นฐานพลาสติกหรือฐานโลหะก็ได้ การทำฟันปลอมประเภทนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมารับการรักษาหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพอดีและความสวยงาม อาจมีการใช้รากเทียมร่วมด้วยเพื่อเป็นหลักยึด ช่วยให้ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากมีการยึดอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อดีของฟันปลอมทั้งปาก

 1. ช่วยให้การบดเคี้ยวของผู้ป่วยดีขึ้น และช่วยลดภาระการทำงานของกระเพาะเนื่องจากมีฟันปลอมช่วยบดอาหารให้ละเอียดขึ้น
 2. ช่วยให้ใบหน้าของผู้ป่วยดูดีขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่มีฟันจะมีลักษณะการยุบบริเวณริมฝีปาก และหน้าดูสั้นลง ทำให้รู้สึกดูมีอายุได้ การใส่ฟันปลอมจะช่วยให้ใบหน้าดูอูมขึ้น
 3. ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้น และออกงานสังคมได้อย่างมั่นใจขึ้น

จุดเด่นของบริการฟันปลอมถอดได้ทั้งปากของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น ลักษณะเหงือกและกระดูก เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนการรักษาจะต้องมีการพบทันตแพทย์มากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินตามความเหมาะสมในแต่กรณี ทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

การทำฟันปลอมถอดได้ทั้งปากใช้เมื่อมีการสูญเสียฟันทุกซี่ในช่องปาก วัสดุที่ใช้เป็นฐานพลาสติกหรือฐานโลหะก็ได้ การทำฟันปลอมประเภทนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมารับการรักษาหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพอดีและความสวยงาม อาจมีการใช้รากเทียมร่วมด้วยเพื่อเป็นหลักยึด ช่วยให้ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากมีการยึดอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อดีของฟันปลอมทั้งปาก

 1. ช่วยให้การบดเคี้ยวของผู้ป่วยดีขึ้น และช่วยลดภาระการทำงานของกระเพาะเนื่องจากมีฟันปลอมช่วยบดอาหารให้ละเอียดขึ้น
 2. ช่วยให้ใบหน้าของผู้ป่วยดูดีขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่มีฟันจะมีลักษณะการยุบบริเวณริมฝีปาก และหน้าดูสั้นลง ทำให้รู้สึกดูมีอายุได้ การใส่ฟันปลอมจะช่วยให้ใบหน้าดูอูมขึ้น
 3. ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้น และออกงานสังคมได้อย่างมั่นใจขึ้น

จุดเด่นของบริการฟันปลอมถอดได้ทั้งปากของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

ระยะเวลาการรักษาฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น ลักษณะเหงือกและกระดูก เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนการรักษาจะต้องมีการพบทันตแพทย์มากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินตามความเหมาะสมในแต่กรณี ทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด