fbpx

บทความ

ปีใหม่นี้ขึ้นทางด่วนฟรี

Create Date | 13 ธันวาคม, 2019 871 Views

ตั้งแต่ เวลา 01.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2563 รวม 8 วัน

ด่านเก็บค่าผ่านทาง


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

☑️​ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพฯ-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา
.
☑️ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)

ทางด่วนกรุงเทพ


ครม.อนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ เวลา 01.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2563


โดยสามารถขึ้นทางด่วนหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2562 ถึงเวลา 00.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 2563

.

Posted in บทความ

บทความ