บทความ

ฟอกสีฟัน แบบไหนได้ผลดี?

Create Date | 9 มกราคม, 2020 2163 Views

ปัจจุบันฟันขาวคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา หากฟันไม่ขาวจากภายในตัวฟันเองสามารถทำได้ด้วยการฟอกสีฟัน หรืออีกวิธีที่ทำได้คือ การทำวีเนียร์ (Veneer) ในบทความนี้จะกล่าวถึงการฟอกสีฟันซึ่งเป็นการทำให้ฟันขาวขึ้นได้โดยมีผลกระทบต่อตัวฟันและเคลือบฟันน้อยที่สุด

การฟอกสีฟันมีทั้งแบบทำในคลินิกโดยทันตแพทย์ (In-office bleaching) โดยวิธีนี้จะใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง และมีการเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสงเพื่อช่วยเร่งให้ผลการฟอกสีฟันเกิดเร็วขึ้น และมีแบบที่ทันตแพทย์ทำถาดฟอกสีฟันให้ผู้ป่วยกลับไปฟอกเองที่บ้าน (Home bleaching) วิธีนี้ทันตแพทย์จะจ่ายน้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำให้ผู้ป่วยไว้ใส่ในถาดฟอกสีฟัน ผู้ป่วยจะต้องใส่ถาดฟอกสีฟันในช่องปากวันละประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใส่เวลานอน

การฟอกสีฟันแบบ In-office ผู้ป่วยจะรู้สึกฟันขาวขึ้นทันทีหลังทันตแพทย์ฟอกสีฟันเสร็จ ส่วนการฟอกสีฟันแบบ Home จะใช้เวลานานกว่าการฟอกสีฟันแบบ In-office ในการที่จะทำให้ฟันขาว แต่ฟันที่ขาวขึ้นจะอยู่ได้นานกว่าการฟอกสีฟันแบบ In-Office

ดังนั้นในบางกรณีจึงมีการใช้2วิธีนี้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

ข้อมูล: หนังสือ ครบเครื่องเรื่อง ฟัน FUN

Posted in บทความTagged

บทความ