fbpx

บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรม ฟันปลอมถอดได้บางส่วน

การรักษาโดยใส่ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน ใช้เมื่อมีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปตั้งแต่ 1 หรือหลายซี่ โดยยังมีฟันที่เหลืออยู่สามารถใช้เป็นหลักยึดของฟันปลอมได้

ชนิดของฟันปลอมถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมฐานพลาสติกหรือฐานอะคริลิค: ลักษณะเป็นพลาสติกสีชมพู อาจมีการเพิ่มตะขอลวดเข้าไปเพื่อเพิ่มการยึดอยู่กรณีสูญเสียฟันไปหลายซี่

ข้อดี

 • ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง
 • หากภายหลังมีการถอนฟันเพิ่มเติม สามารถทำการเติมฟันทดแทนไปในฟันปลอมชิ้นเดิมได้ จึงเหมาะสมในการใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวในผู้ป่วยที่มีฟันที่เหลืออยู่ผุลึกหรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ และมีการพยากรณ์ของโรคที่ไม่ดี
 • ใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอการรักษาต่อ ก่อนทำฟันปลอมถาวรในภายหลัง ข้อเสีย

ข้อเสีย

 • วัสดุมีความหนาทำให้รู้สึกไม่สบายนัก อาจทำให้รำคาญเวลารับประทานอาหารหรือพูดไม่ค่อยชัดในบางราย
 • วัสดุมีความเปราะแตกง่าย ดูดสีและกลิ่น ทำให้อายุการใช้งานสั้น

ฟันปลอมฐานโลหะ: เป็นโลหะผสมจำพวก cobalt, chromium เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยมีฟันที่เหลืออยู่มีความแข็งแรง

ข้อดี

 • ฐานโลหะมีความบางแนบกับเหงือกและฟันได้ดีทำให้รู้สึกสบายในการใส่มากกว่าแบบฐาน พลาสติก
 • วัสดุที่ความแข็งแรง ทนต่อการแตกหัก

ข้อเสีย

 • ราคาสูงกว่าฐานพลาสติกธรรมดา

ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น (valplast): เป็นวัสดุประเภท nylon thermoplastic จึงให้ความยืดหยุ่นต่างจากพลาสติกธรรมดา

ข้อดี

 • น้ำหนักเบา
 • ให้ความสวยงาม เนื่องจากส่วนตะขอมีสีเหมือนเหงือก ข้อเสีย

ข้อเสีย

 • ทำการปรับแต่งได้ยาก
 • ราคาสูงกว่าฐานพลาสติกธรรมดา
 • ไม่เหมาะในกรณีสูญเสียฟันหลายซี่ ที่ต้องการ rigidity ของฟันปลอม

จุดเด่นของบริการฟันปลอมถอดได้บางส่วนของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาฟันปลอมถอดได้บางส่วน

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการทำฟันปลอมถอดได้ ซึ่งมีหลายปัจจัย เช่น จำนวนซี่ฟันที่หายไป สภาพฟันธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่ สภาพเหงือกและกระดูกในช่องปาก เป็นต้น เพราะฉะนั้นทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินเพื่อความเหมาะสมในแต่ละกรณี ซึ่งต้องมีการมาพบทันตแพทย์มากกว่า 1 ครั้ง ทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

การรักษาโดยใส่ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน ใช้เมื่อมีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปตั้งแต่ 1 หรือหลายซี่ โดยยังมีฟันที่เหลืออยู่สามารถใช้เป็นหลักยึดของฟันปลอมได้

ชนิดของฟันปลอมถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมฐานพลาสติกหรือฐานอะคริลิค: ลักษณะเป็นพลาสติกสีชมพู อาจมีการเพิ่มตะขอลวดเข้าไปเพื่อเพิ่มการยึดอยู่กรณีสูญเสียฟันไปหลายซี่

ข้อดี

ข้อเสีย

ฟันปลอมฐานโลหะ: เป็นโลหะผสมจำพวก cobalt, chromium เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยมีฟันที่เหลืออยู่มีความแข็งแรง

ข้อดี

ข้อเสีย

ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น (valplast): เป็นวัสดุประเภท nylon thermoplastic จึงให้ความยืดหยุ่นต่างจากพลาสติกธรรมดา

ข้อดี

ข้อเสีย

จุดเด่นของบริการฟันปลอมถอดได้บางส่วนของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

ระยะเวลาการรักษาฟันปลอมถอดได้บางส่วน

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการทำฟันปลอมถอดได้ ซึ่งมีหลายปัจจัย เช่น จำนวนซี่ฟันที่หายไป สภาพฟันธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่ สภาพเหงือกและกระดูกในช่องปาก เป็นต้น เพราะฉะนั้นทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินเพื่อความเหมาะสมในแต่ละกรณี ซึ่งต้องมีการมาพบทันตแพทย์มากกว่า 1 ครั้ง ทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด