โปรโมชั่น

ฟันปลอมถอดได้ ฐานเรซิ่น เบิกประกันสังคมได้ง่ายๆ

Create Date | 2 ตุลาคม, 2020 3095 Views


ฟันปลอมถอดได้ฐานเรซิ่น (ทุกชนิด)

เบิกประกันสังคมได้

สูงสุด 4,400 บาท

แค่คุณมีสิทธิ์ประกันสังคม ก็เบิกค่าฟันปลอมได้สูงสุด 4,400 บาท ใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้

ฟันปลอมถอดได้ บางส่วน ฐานเรซิ่น

  • 1-5 ซี่ เบิกได้สูงสุด 1,300 บาท
  • 5 ซี่ ขึ้นไป เบิกได้สูงสุด 1,500 บาท

ฟันปลอมถอดได้ ทั้งปาก ฐานเรซิ่น

  • บนหรือล่าง (1ชิ้น) เบิกได้สูงสุด 2,400 บาท
  • บนและล่าง (1คู่) เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 มีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์  ที่มีประสบการณ์สูง ให้การรักษาโดย ฟันปลอมถอดได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มาตรฐานสากล

ปรึกษาฟรีโทร 02-275-3599

เงื่อนไข
– สามารถเบิกประกันสังคมได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี
– ผู้รับบริการต้องสำรองจ่ายค่ารักษาทั้งหมด ก่อนทำเรื่องเบิกประกันสังคม
– โปรดเช็คสิทธิ์ประกันสังคมก่อนเข้ารับบริการ
– ผู้รับบริการต้องทำเรื่องเบิกด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม


สอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้าที่
🏢 The Ivory Dental Clinic
📞 โทร. 02-275-3599 (10.00-20.00 น.)
LINE : @theivorydental ตลอด 24 ช.ม.