fbpx

บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรม – ฟันปลอม

ฟันปลอมถอดได้

คลินิก-ทันตกรรม-ดิไอวรี่-ฟันปลอมถอดได้

การดูแล รักษาฟันปลอม-ฟันเทียมถอดได้

 • ไม่ควรใส่ฟันปลอม-ฟันเทียมนอน ควรถอดทำความสะอาด และแช่น้ำเปล่าไว้การใส่ฟันเทียมนอนจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อบุภายในช่องปากได้
 • ควรได้รับการตรวจเช็คเป็นประจำ เนื่องจากสันกระดูกจะมีการละลายตัวไปทำให้ฟันปลอม-ฟันเทียมกระดก เสียดสีกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ทำให้เกิดเหงือกอักเสบ เป็นแผลกระดูกและเนื้อเยื่องอกย้อย เชื้อรา ทำอันตรายกับฟันหลักยึด บางกรณีอาจพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้
 • ควรเปลี่ยนฟันเทียมทุก 2-5 ปี
 • ไม่ควรถอดฟันปลอม-ฟันเทียมทิ้งไว้ให้แห้ง หล่นกระแทก หรือใกล้ความร้อน เพราะจะทำให้ฟันเทียมผิดรูป ไม่สามารถใส่เข้าที่ได้
 • ถอดล้างทำความสะอาดทุกครั้ง หลังรับประทานอาหารเสร็จควรมีภาชนะใส่น้ำรองรับเพื่อป้องกันฟันปลอม-ฟันเทียมหลุดมือหล่นแตก
 • แปรงฟัน และทำความสะอาดฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ โดยต้องถอดฟันปลอม-ฟันเทียมออกก่อน
 • ไม่ควรใช้แปรงสีฟัน และยาสีฟันที่มีผงขัดทำความสะอาดฟันปลอม-ฟันเทียม เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กๆทำให้ฟันปลอม-ฟันเทียมสึก ติดสีง่าย และเป็นที่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้ สามารถใช้น้ำสบู่ร่วมกับผ้าก็อซเช็ดทำความสะอาดฟันปลอม-ฟันเทียมก็เพียงพอแล้ว
คลินิก-ทันตกรรม-ดิไอวรี่-ฟันปลอมถอดได้-ประเภท

ชนิดของฟันปลอม-ฟันเทียมถอดได้

ฟันปลอม-ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มักใช้ทดแทนในกรณีที่ฟันธรรมชาติเหลืออยู่หลายซี่ทำได้ทั้งจากโลหะ เรียกว่า ฟันปลอม-ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ถ้าทำจากอะคริลิกเรซินจะเรียกว่าฟันเทียมบางส่วนถอดได้อะคริลิก หรือบางชนิดทำจากไนลอนที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน จะใช้ฟันปลอม-ฟันเทียมชนิดไหนขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้ เศรษฐานะ และจุดประสงค์ของคนไข้รายนั้นๆ

ฟันปลอม-ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก มักใช้ในคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันไปทั้งปาก หรือเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ (โดยมากจะไม่เกิน 6 ซี่) ถ้าฟันธรรมชาติหายไปเพียงขากรรไกรเดียว จะเรียกว่าชุดฟันปลอม-ฟันเทียมเดี่ยว (Single denture)

ฟันปลอม-ฟันเทียมใส่ทันที มักเป็นฟันเทียมชั่วคราว ในกรณีที่ต้องถอนฟันหลายซี่ หรือเป็นฟันเทียมระยะยาว ในกรณีที่ถอนฟันไม่กี่ซี่ทันตแพทย์จะทำการเตรียมฟันเทียมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำการนัดหมายคนไข้มาทำการถอนฟันร่วมกับการใส่ฟันปลอม-ฟันเทียมทันทีภายหลังถอนฟัน ในวันที่ถอนคนไข้ต้องใส่ฟันเทียมตลอดเวลา และจะต้องมีการเติมฐานฟันเทียมภายหลังจากถอนฟันไปแล้ว 1-2 เดือน

ฟันปลอม-ฟันเทียมคร่อมราก มักจะมีส่วนของรากฟันธรรมชาติ หรือ รากฟันเทียมร่วมกับส่วนยึดต่อ เพื่อช่วยยึดให้ฟันแน่นกระชับอยู่ในช่องปาก บางกรณีอาจมีแท่งโลหะยึดช่วยในการรองรับแรงจากการบดเคี้ยวร่วมด้วย

คลินิก-ทันตกรรม-ดิไอวรี่-ฟันปลอมถอดได้-คนสูงอายุ

ข้อดี ของฟันปลอม-ฟันเทียมถอดได้

 • ราคาถูกกว่าฟันปลอม-ฟันเทียมติดแน่น
 • สามารถทดแทนและแก้ไข้กรณีที่มีเหงือกและกระดูกหายไปเป็นจำนวนมาก
 • กรณีที่ฟันหลักไม่แข็งแรง ทำฟันเทียมติดแน่นไม่ได้
 • ใช้เป็นฟันปลอม-ฟันเทียมชั่วคราวระหว่างรอการรักษาอื่นๆ หรือช่วยประเมินความสวยงามและการใช้งานของฟันปลอม-ฟันเทียมติดแน่นได้
 • สามารถทดแทนฟันที่หายไปได้หลายๆ ซี่
คลินิก-ทันตกรรม-ดิไอวรี่-ฟันปลอมถอดได้-ขั้นตอน

ขั้นตอนการทำฟันปลอม-ฟันเทียมถอดได้

 • ฟันเทียมถอดได้ใช้เวลาทำตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดและความยากง่ายของแต่ละบุคคล ภายหลังจากการใส่ฟันเทียมถอดได้แล้ว ต้องอาศัยการปรับตัวและความร่วมมือของคนไข้ เพื่อให้ร่างกายมีการยอมรับฟันเทียมเนื่องจากเป็นของใหม่ ในรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้การใส่ฟันเทียมถอดได้ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ขั้นตอน และวิธีการทำสรุปได้ ดังนี้
 • ขั้นที่ 1 การตรวจและประเมินสภาพช่องปาก ขั้นแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพของฟัน การสบฟัน สภาพเหงือก และกระดูกรองรับรากฟัน ความคาดหวังของคนไข้ รูปร่างและสีฟัน จากนั้นจะทำการถ่ายเอกซเรย์ฟันที่คาดว่าจะเป็นฟันหลัก ยึดพิมพ์ปากเพื่อทำโมเดลฟัน
 • ขั้นที่ 2 วางแผนการรักษา หลังจากการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดแล้ว ทันตแพทย์จะทำการวางแผนการรักษาโดยละเอียด ตำแหน่งของตะขอฟันปลอม ชนิดของฟันที่จะใช้แต่งขี้ผึ้ง เพื่อประเมินรูปร่างของฟันเทียมที่จะทำให้กับคนไข้ รวมถึงวางแผนในการกรอแต่งฟันหลักเพื่อรองรับตะขอฟันปลอม
 • ขั้นที่ 3 การพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นจะทำการพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย ในกรณีที่ต้องกรอแต่งฟันหลัก ก็จะทำก่อนการพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย จากนั้นก็จะนำรอยพิมพ์ที่ได้ไปทำโครงฟันปลอม
 • ขั้นที่ 4 การลองฟัน ทันตแพทย์จะทำการลองแท่งกัดที่ทำจากขี้ผึ้ง และเรียงฟันมาลองใส่ให้คนไข้ดูเพื่อประเมินดูรูปร่าง สี การเรียงตัวของฟันเทียม ความอูมนูนของใบหน้าและการสบฟันเเพื่อใช้ในการทำฟันเทียมต่อไป
 • ขั้นที่ 5 การใส่ฟันปลอม-ฟันเทียม หลังจากคนไข้พอใจกับฟันปลอม-ฟันเทียมที่นำมาลองให้ดูแล้วทันตแพทย์ก็จะนำกลับมาทำฟันเทียมตัวจริงและใส่ให้คนไข้ หลังจากใส่แล้วจะมีจุด หรือตำแหน่งที่กดเจ็บ เนื่องจากอาจคลาดเคลื่อนในการทำฟันเทียม ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายคนไข้กลับมากรอแต่งและแก้ไขฟันเทียมต่อแต่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและความร่วมมือของคนไข้ ส่วนใหญ่จะใช้เวลา 1 อาทิตย์ ถึง 2 เดือน ยิ่งในรายที่ไม่มีฟันหลักยึดด้านท้าย จะยิ่งทำให้การใส่ฟันเทียมและการปรับตัวของคนไข้ทำได้ยากมากขึ้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำฟันปลอมในกรุงเทพจากคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ได้ที่นี่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่  ได้ที่เบอร์ 02-275-3599 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
หรือสามารถติดต่อได้ทาง LINE: @theivorydental

คำถามที่พบบ่อย

 
  วัสดุที่ใช้ในการครอบฟันแบบถาวร ได้แก่ โลหะผสม (สแตนเลส โคบอลต์โครเมียม หรือนิกเกิลโครเมียม) โลหะผสม (ทองคำหรือทองคำขาว) พอร์เซเลน เซรามิก หรือทองผสม เป็นต้น ในส่วนของวัสดุที่ใช้ครอบฟันแบบชั่วคราว ได้แก่ พลาสติกและโลหะ

การครอบฟันอาจทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันและเกิดปัญหา รู้สีกไม่สบายฟันหรือเสียวฟัน ฟันที่ทำการครอบใหม่ ๆ อาจมีความรู้สึกที่ไวกว่าปกติหรือมีอาการเสียวฟันเมื่อฤทธิ์ของยาชาหมดลง หากฟันที่ครอบยังคงมีประสาทฟันอยู่ก็อาจทำให้รู้สึกถึงความร้อนหรือเย็นได้ ซึ่งทันตแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาสีฟันสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟัน ที่ครอบฟันหลวม ในบางครั้งสิ่งที่ใช้สำหรับยึดเกาะที่ครอบฟันอาจถูกล้างออกมาทำให้ที่ครอบฟันหลวม นอกจากนั้นยังทำให้แบคทีเรียสามารถเข้าไปและทำให้เกิดฟันผุได้ในที่สุด หากมีความรู้สึกว่าที่ครอบฟันกำลังหลวม ควรติดต่อทันตแพทย์

ที่ครอบฟันหลุด บางครั้งที่ครอบฟันอาจหลุดได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ที่ครอบฟันไม่พอดีกับฟัน สิ่งยึดที่ครอบฟันกับฟันไม่เพียงพอ หรือรูปร่างของฟันเล็กเกินไป ทำให้ที่ครอบฟันไม่สามารถยึดเกาะได้ ที่ครอบฟันแตกหรือกระเทาะ เมื่อใช้พอร์สเลนในการครอบฟัน สามารถกระเทาะหรือแตกได้ หากที่ครอบฟันแตกเพียงเล็กน้อยก็ยังอาจสามารถใช้คอมโพสิตเรซิ่นในการซ่อมแซมได้ แต่หากแตกกระเทาะมากอาจจำเป็นต้องทำใหม่

  แม้วัสดุที่ใช้ในการครอบฟันจะเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยกับว่าที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ แต่หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการครอบฟันและรอทำการครอบฟันหลังการคลอด เพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นกับแม่และเด็กในครรภ์ระหว่างขั้นตอนทันตกรรม
  • ฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น คือใส่แล้วไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอีก สะพานฟันจะช่วยให้คุณยิ้มได้และรักษารูปหน้าไว้ กรณีที่เหมาะในการทำสะพานฟัน

1.ระยะช่วงที่ถอนฟันออกไปเป็นช่วงสั้น มีฟันหน้าและฟันหลังของช่วงฟันที่ถอนไป

2.ฟันหน้าที่ถูกถอนไป และมีสภาพสันเหงือกที่ปกติ

3.ในรายที่สูญเสียฟันหลัง และเว้นช่องมีฟันหน้าหายไปด้วย ถ้าทำฟันปลอมชนิดถอดได้โดยใช้ฟันซี่โดดเป็นหลัก ฟันโดดจะไม่แข็งแรงพอจะเป็นฟันหลักได้ แต่ถ้าทำสะพานฟันยึดติดฟันหน้า ฟันโดดและฟันหลัง จะได้ความแข็งแรงมากขึ้น

  (ชื่อภาษาอังกฤษ Dental inlays and Dental onlays) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับบูรณะฟันที่ผุ บิ่น หรือร้าว ขนาดกลาง ๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถอุดธรรมดาได้เพราะโอกาสที่วัสดุอุดแตกมีสูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อฟันก็ต้องมีเหลือมากพอที่ไม่ต้องถึงกับต้องทำครอบฟัน อินเลย์และออนเลย์สามารถทำขึ้นจากพอร์ซเลน คอมโพสิทเรซิน หรือแม้กระทั่งโลหะ
 • ในการบูรณะฟันผุด้วยอินเลย์ / ออนเลย์ นอกจากจะช่วยลดอาการเสียวฟัน และหยุดการลุกลามของฟันผุ ที่อาจร้ายแรงจนถึงขั้นสูญเสียฟันไป อินเลย์/ออนเลย์ยังมีข้อดีดังต่อไปนี้
 • อินเลย์/ออนเลย์สามารถทำได้จากวัสดุสีเหมือนฟันอันได้แก่ พอร์ซเลน และ คอมโพสิตเรซินซึ่งทำให้ฟันหลังการบูรณด้วยอินเลย์ / ออนเลย์ดังกล่าวมีความสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ ยากที่จะแยกออก
 • การบูรณะฟันด้วยอินเลย์/ออนเลย์ไม่จำเป็นต้องกรอฟันเยอะ ทันตแพทย์สามารถรักษาเนื้อฟันที่ดีไว้ได้มาก
 • การบูรณะฟันด้วยอินเลย์/ออนเลย์ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟันมากขึ้นกว่า 75%
 • วัสดุที่นำมาใช้ทำอินเลย์/ออนเลย์มีความคงทนกว่าวัสดุอุดทั่วไป
 • การเปลี่ยนวัสดุอุดสีเงิน (Amalgam) เป็นอินเลย์/ออนเลย์สีเหมือนฟัน นอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ฟันหลังการบูรณะมีความสวยงามดูเป็นธรรมชาติ และดูมีสุขภาพดี
 • การบูรณะฟันผุด้วยอินเลย์ / ออนเลย์จะช่วยลดการรักษาที่ยุ่งยากกว่าในอนาคต
  การอุดฟันประเภทหนึ่งที่ต้องสร้างชิ้นงานจากห้องแล็บ แล้วจึงนำชิ้นงานที่ได้มายึดกับโพรงฟันที่กรอแต่งไว้ในบริเวณฟันกราม