fbpx

บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรม – ฟันปลอม

ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ เพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป ไม่ว่าจะเป็นแบบทำฟันปลอมทั้งปากหรือฟันปลอมแบบสวมใส่เพียงบางส่วน ซึ่งฟันปลอมชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่สวมใส่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย และยังช่วยในการบดเคี้ยวอาหารได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ฟันปลอมในราคาที่ย่อมเยากว่าแบบติดถาวร

บริการทันตกรรมทำฟันปลอมแบบถอดได้ - The Ivory Dental Clinic

การดูแล รักษาฟันปลอมชนิดถอดได้

 • ไม่ควรใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้เข้านอน ควรถอดทำความสะอาด และแช่น้ำเปล่าเอาไว้ทุกครั้ง เพราะการใส่ฟันเทียมนอนจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อรา ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อบุภายในช่องปากได้
 • ควรได้รับการตรวจเป็นประจำ เนื่องจากสันกระดูกจะมีการละลายตัวไปทำให้ฟันปลอม-ฟันเทียมกระดก เสียดสีกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ทำให้เกิดเหงือกอักเสบ เป็นแผลกระดูกและเนื้อเยื่องอกย้อย เชื้อรา ทำอันตรายกับฟันหลักยึด บางกรณีอาจพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้
 • ควรทำฟันปลอมแบบถอดได้ ใหม่ ในทุก 2-5 ปี ไม่ควรใส่ฟันปลอมที่ชำรุด
 • ไม่ควรถอดฟันปลอม-ฟันเทียมทิ้งไว้ให้แห้ง หล่นกระแทก หรือใกล้ความร้อน เพราะจะทำให้ฟันเทียมผิดรูป ไม่สามารถใส่เข้าที่ได้
 • ถอดล้างทำความสะอาดทุกครั้ง หลังรับประทานอาหารเสร็จควรมีภาชนะใส่น้ำรองรับเพื่อป้องกันฟันปลอม-ฟันเทียมหลุดมือหล่นแตก
 • แปรงฟัน และทำความสะอาดฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ โดยต้องถอดฟันปลอม-ฟันเทียมออกก่อน
 • ไม่ควรใช้แปรงสีฟัน และยาสีฟันที่มีผงขัดทำความสะอาดฟันปลอม-ฟันเทียม เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กๆ ทำให้ฟันปลอม-ฟันเทียมสึกหรอ ติดสีง่าย และเป็นที่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้ สามารถใช้น้ำสบู่ร่วมกับผ้าก็อซเช็ดทำความสะอาดฟันปลอม-ฟันเทียมก็เพียงพอแล้ว
ประเภทของฟันปลอมชนิดถอดได้ - The Ivory Dental Clinic

ประเภทของฟันปลอมชนิดถอดได้

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน มักใช้ทดแทนในกรณีที่ฟันธรรมชาติเหลืออยู่หลายซี่ มีทั้งแบบที่ทำมาจากโลหะ อะคริลิคเรซิน หรือบางชนิดก็ทำจากไนลอนที่มีความยืดหยุ่นสูง อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของฟันปลอมชนิดถอดได้ ว่าควรใช้วัสดุแบบไหนในการผลิต แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้ และงบประมาณที่มีด้วย รวมถึงจุดประสงค์ของคนไข้รายนั้นๆ เป็นสำคัญ
 • การทำฟันปลอมทั้งปาก มักใช้ในคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันไปทั้งปาก หรือเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ (โดยมากจะไม่เกิน 6 ซี่) ถ้าฟันธรรมชาติหายไป เหลือเพียงขากรรไกรเดียว จะเรียกว่าชุดฟันปลอม-ฟันเทียมเดี่ยว (Single denture)
 • ทำฟันปลอมแบบใส่ทันที มักเป็นฟันเทียมชั่วคราว ในกรณีที่ต้องถอนฟันหลายซี่ หรือเป็นฟันเทียมระยะยาว ในกรณีที่ถอนฟันไม่กี่ซี่ทันตแพทย์จะทำการเตรียมฟันเทียมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำการนัดหมายคนไข้มาทำการถอนฟันร่วมกับการใส่ฟันปลอม-ฟันเทียมทันทีภายหลังถอนฟัน ในวันที่ถอนคนไข้ต้องใส่ฟันเทียมตลอดเวลา และจะต้องมีการเติมฐานฟันเทียมภายหลังจากถอนฟันไปแล้ว 1-2 เดือน
 • ทำฟันปลอมแบบคร่อมราก มักจะมีส่วนของรากฟันธรรมชาติ หรือ รากฟันเทียมร่วมกับส่วนยึดต่อ เพื่อช่วยยึดให้ฟันแน่นกระชับอยู่ในช่องปาก บางกรณีอาจมีแท่งโลหะยึดช่วยในการรองรับแรงจากการบดเคี้ยวร่วมด้วย
ข้อดีของการทำฟันปลอมแบบถอดได้ - The Ivory Dental Clinic

ข้อดี ของการทำฟันปลอมแบบถอดได้

 • ราคาถูกกว่าการทำฟันปลอมแบบติดแน่น
 • สามารถทดแทนและแก้ไข้กรณีที่มีเหงือกและกระดูกหายไปเป็นจำนวนมาก
 • กรณีที่ฟันหลักไม่แข็งแรง ทำฟันเทียมติดแน่นไม่ได้
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้สามารถใช้แบบชั่วคราวระหว่างรอการรักษาอื่นๆ หรือช่วยประเมินความสวยงามและการใช้งานของฟันปลอมแบบติดแน่นได้
 • สามารถทดแทนฟันที่หายไปได้หลายๆ ซี่
ขั้นตอนการทำฟันปลอมแบบถอดได้ - The Ivory Dental Clinic

ขั้นตอนการทำฟันปลอมแบบถอดได้

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ใช้เวลาทำตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดและความยากง่ายของแต่ละบุคคล ภายหลังจากการใส่อุปกรณ์ได้แล้ว ต้องอาศัยการปรับตัวและความร่วมมือของคนไข้ เพื่อให้ร่างกายมีการยอมรับ เนื่องจากเป็นของใหม่ ในรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ขั้นตอน และวิธีการทำสรุปได้ ดังนี้
 • ขั้นที่ 1 การตรวจและประเมินสภาพช่องปาก ขั้นแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพของฟัน การสบฟัน สภาพเหงือก และกระดูกรองรับรากฟัน ความคาดหวังของคนไข้ รูปร่างและสีฟัน จากนั้นจะทำการถ่ายเอกซเรย์ฟันที่คาดว่าจะเป็นฟันหลัก ยึดพิมพ์ปากเพื่อทำโมเดลฟัน
 • ขั้นที่ 2 ทันตแพทย์จะทำการวางแผนการรักษาโดยละเอียด ตำแหน่งของตะขอฟันปลอม ชนิดของฟันที่จะใช้แต่งขี้ผึ้ง เพื่อประเมินรูปร่างของฟันเทียมที่จะทำให้กับคนไข้ รวมถึงวางแผนในการกรอแต่งฟันหลักเพื่อรองรับตะขอฟันปลอม
 • ขั้นที่ 3 การพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย ในกรณีที่ต้องกรอแต่งฟันหลัก ก็จะทำก่อนการพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย จากนั้นก็จะนำรอยพิมพ์ที่ได้ไปทำโครงฟันปลอม
 • ขั้นที่ 4 การลองฟัน ทันตแพทย์จะทำการลองแท่งกัดที่ทำจากขี้ผึ้ง และเรียงฟันมาลองใส่ให้คนไข้ดูเพื่อประเมินดูรูปร่าง สี การเรียงตัวของฟันเทียม ความอูมนูนของใบหน้าและการสบฟันเพื่อใช้ในการทำฟันปลอมต่อไป
 • ขั้นที่ 5 การใส่ฟันปลอม หลังจากคนไข้พอใจกับฟันปลอมที่นำมาลองให้ดูแล้ว ทันตแพทย์ก็จะนำกลับมาทำฟันปลอมตัวจริงและใส่ให้คนไข้ หลังจากใส่แล้วจะมีจุด หรือตำแหน่งที่กดเจ็บ เนื่องจากอาจคลาดเคลื่อนในการทำฟันปลอม ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายให้คนไข้กลับมา เพื่อรับการตกแต่งและแก้ไขอีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับตัวและความร่วมมือของคนไข้ ส่วนใหญ่จะใช้เวลา 1 อาทิตย์ ถึง 2 เดือน ยิ่งในรายที่ไม่มีฟันหลักยึดด้านท้าย จะยิ่งทำให้การใส่ฟันเทียมและการปรับตัวของคนไข้ทำได้ยากมากขึ้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทำฟันปลอมในกรุงเทพ จาก The Ivory Dental Clinic
ได้ที่เบอร์ 02-275-3599 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
หรือสามารถติดต่อได้ทาง LINE: @theivorydental

คำถามที่พบบ่อย

 

ฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น คือใส่แล้วไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเหมือนกับการทำฟันปลอมแบบถอดได้ สะพานฟันจะช่วยให้คุณยิ้มได้และรักษารูปหน้าไว้ กรณีที่เหมาะในการทำสะพานฟัน

 • ระยะช่วงที่ถอนฟันออกไปเป็นช่วงสั้น มีฟันหน้าและฟันหลังของช่วงฟันที่ถอนไป
 • ฟันหน้าที่ถูกถอนไป และมีสภาพสันเหงือกที่ปกติ
 • ในรายที่สูญเสียฟันหลัง และเว้นช่องมีฟันหน้าหายไปด้วย ถ้าทำฟันปลอมชนิดถอดได้โดยใช้ฟันซี่โดดเป็นหลัก ฟันโดดจะไม่แข็งแรงพอจะเป็นฟันหลักได้ แต่ถ้าทำสะพานฟันยึดติดฟันหน้า ฟันโดดและฟันหลัง จะได้ความแข็งแรงมากขึ้น