ฟันปลอมแบบติดแน่นบนรากฟันเทียม

Create Date | 14 มิถุนายน, 2019 10713 Views

ฟันปลอมคืออะไร

ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งสามารถใส่เข้าและถอดออกจากปากของเราได้ แม้ว่าฟันปลอมอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย และไม่มีทางที่จะรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ แต่ฟันปลอมในปัจจุบันก็แลดูเป็นธรรมชาติและมีความสะดวกสบายมากกว่าเมื่อก่อน

ฟันปลอมมี 2 ประเภท คือ แบบทั้งปาก และแบบบางส่วน ทันตแพทย์จะเป็นคนเลือกว่าคุณจะต้องใช้ฟันปลอมประเภทใด ขึ้นอยู่กับว่าคุณเสียฟันบางซี่หรือหมดทุกซี่ รวมทั้งต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้วย

ฟันปลอมทำงานอย่างไร ฟันปลอมชนิดทั้งปาก จะมีฐานเป็นอะคริลิคสีเหมือนเหงือกที่จะสามารถติดพอดีกับเหงือกของเรา ฐานของฟันปลอมบนจะติดกับเพดานปาก ในขณะที่ฟันปลอมล่างจะมีลักษณะเหมือนเกือกม้าเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้กับลิ้น

ฟันปลอมจะทำโดยเฉพาะสำหรับแต่ละคนในห้องปฏิบัติการทันตกรรม จากการพิมพ์ปากของเรา ทันตแพทย์จะตัดสินว่าฟันปลอมชนิดใดเหมาะสมกับคุณ

 

ยกพื้นโพรงอากาศ “ Sinus Lift” คืออะไร ?

“Sinus Lift” ก็คือการยกระดับพื้นของโพรงอากาศเหนือขากรรไกรบน เป็นการเติมกระดูกชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว บริเวณปลายรากของฟันกรามบนจะมีโพรงอากาศขนาดใหญ่อยู่ ซึ่งจะมีปริมาณกระดูกน้อย ทำให้การฝังรากฟันเทียมเป็นไปได้ยาก การยกระดับพื้นของโพรงอากาศสามารถช่วยให้มีกระดูกมากพอจะฝังรากฟันเทียมได้ โดยกระบวนการผ่าตัดจากภายในช่องปาก จะเห็นพื้นของโพรงอากาศ จากนั้นก็ยกมันขึ้นไป แล้วเติมบริเวณช่องว่างที่เกิดจากการยกพื้นโพรงอากาศขึ้นไปแล้ว ด้วยเศษกระดูกหรือกระดูกสังเคราะห์ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่กระดูกที่มีอยู่มีความสูงพอจะฝังรากฟันเทียมได้ ก็จะสามารถฝังไปพร้อมกับการเติมกระดูกหลังจากยกพื้นโพรงอากาศไปแล้วได้ในครั้งเดียวกัน แต่ถ้าปริมาณกระดูกไม่เพียงพอที่จะพยุงรากฟันเทียมเอาไว้ได้เลย ก็จะต้องเติมกระดูกเสียก่อน รอจนกระดูกที่เติมลงไปเชื่อมติดกับกระดูกเดิม แล้วค่อยฝังรากฟันเทียมอีกครั้งหนึ่ง โดยทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 6 เดือน

 

รากฟันเทียม  All-on-4 All-on-5 and All-on-6

กรณีต้องการเติมกระดูกในปริมาณน้อยๆ จะสามารถเติมได้เลยในครั้งเดียวกันกับการฝังรากฟันเทียมโดยใช้เศษกระดูกหรือกระดูกสังเคราะห์

 รากเทียมแบบ All on 4 เป็นการฝังรากเทียมลงบนสะพานฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันแบบเต็มปาก โดยใช้เพียงรากเทียม 4 ตัวเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมหลายครั้ง การทำรากเทียม All on 4 จะลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและใช้เวลาไม่นาน ภายใน 1 วันคุณก็จะมีฟันเต็มปากเหมือนเดิมและใช้งานได้อย่างฟันธรรมชาติ
การฝังรากเทียม All on 4 คุณหมอจะเจาะรู 4 รูที่เหงือกลึกไปถึงกระดูกขากรรไกรเพื่อให้มีช่องว่างในกระดูก ช่องว่างเหล่านี้เองที่จะเป็นรูฝังรากเทียมทั้ง 4 ตัว ทำหน้าที่เป็นฐานให้กับฟันปลอมของเรา เมื่อคุณหมอฝังรากเทียมลงในช่องว่างจะเกิดการประสานตัวกันของกระดูกกับรากเทียม ซึ่งทำให้รากเทียมมั่นคงที่สุด โดยฝังรากเทียมสองตัวที่ด้านหลังของฟันหน้าและอีกสองตัวฝังบริเวณฟันซี่สุดท้าย ซึ่งจะฝังในแนวเฉียงทำมุม 45 องศาเพื่อให้ฐานแข็งแรงและรองรับแรงบดเคี้ยวจากฟันซี่หน้าด้วย

 

All-on-4 All-on-5  and All-on-6 Concept

การรักษาทางทันตกรรมรากเทียม All-on-4 and All-on-6 dental implant concept เป็นการฝังรากเทียม 4 5หรือ 6 ตัว เพื่อรองรับแผงฟันปลอมแบบติดแน่น หรือสะพานฟัน โดยใช้สกรูยึดแผงฟันปลอมหรือสะพานฟัน ไว้กับรากฟันเทียม การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน และกระดูกรองรับฟันไปแล้วเป็นเวลานาน

การฝังรากเทียม All on 4 / 5 / 6 ส่วนใหญ่ไม่ต้องรอการฟื้นตัวของปากที่ได้รับการรักษา เพราะสามารถใส่ฟันปลอมติดเข้ากับรากเทียมได้ในวันเดียว ผู้ป่วยจึงสามารถออกจากคลินิกไปพร้อมกับรากเทียมและฟันที่เต็มปากได้ทันที
การฝังรากเทียม All on 4 / 5 / 6 จำเป็นต้องทำกับคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงคลินิก ทันตกรรม ดิไอวรี่ ก็สามารถตอบสนองด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ เพราะเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางผู้มากประสบการณ์ด้านรากเทียม เครื่องมือที่สะอาด อุปกรณ์ทันสมัย 

คำถามที่พบบ่อย

 
    คือ รากเทียมที่ใช้ยึดฟันปลอมไม่ไห้หลุด หรือกระดก
    ใช้เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกรากเทียมของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถปลูกรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ รากเทียมขนาดเล็กตัวรากเทียมทำมาจากวัสดุไทเทเนียม
    จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อยึดฟันปลอมให้ติดกับเหงือกอย่างถาวร ไม่สามารถถอดออกเองได้ เปรียบเสมือนฟันจริงๆ ที่ติดอยู่ในปากตลอดเวลา โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่าควรจะใช้ 4 หรือ 5 หรือ 6
    ในการรักษาจะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน