บทความ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

Create Date | 19 มีนาคม, 2020 2982 Views

คลินิก ทันตกรรม ดิไอวรี่ มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการ และทีมงานดิไอวรี่ทุกคนโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

1.คัดกรองผู้ที่เข้ารับบริการทุกคน พร้อมซักประวัติอย่างละเอียด

2.ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

4.ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสภายในคลินิกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากผู้มารับบริการใช้พื้นที่นั้นทันที (เพิ่มเติมจากการฆ่าเชื้อในห้องตรวจซึ่งปฏิบัติเป็นปกติ)

5.เพิ่มขั้นตอนการเตรียมตัวคนไข้ก่อนการรักษา โดยกลั้วคอด้วยน้ำยา เบตาดีน การ์เกิล ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อในช่องปาก ก่อนทำการรักษาทุกครั้ง

6. ทีมพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนในวันหยุดทำงาน และรักษาสุขนามัยของตนอย่างเคร่งครัด

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ จะดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด เพราะเราคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Posted in บทความTagged ,

บทความ