บทความ

รากฟันเทียมติดแน่น คืออะไร?

Create Date | 7 ธันวาคม, 2019 2423 Views

ฟันปลอมแบบติดแน่นทั้งปาก หรือที่เรียกว่า All-on-4  All-on-5 and All-on-6 Concept
นวัตกรรม​การรักษาทางทันตกรรมรากเทียม All-on-4 and All-on-6 dental implant concept  แบบนี้ เป็นการฝังรากเทียม 4 5หรือ 6 ตัว เพื่อรองรับแผงฟันปลอมแบบติดแน่น หรือสะพานฟัน โดยใช้สกรูหรือที่เรียกว่ารากเทียมยึดแผงฟันปลอมหรือสะพานฟัน ไว้กับรากฟันเทียม


การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน และกระดูกรองรับฟันไปแล้วเป็นเวลานาน สะดวกในการดูแลรักษา ฟันปลอมที่ใส่ไม่กระดก หรือหลุด ง่าย ไม่ต้องถอดออกมาแช่น้ำ เหมือนฟันปชอมถอดได้


ประโยชน์ของ All on 4 นั่นเพื่อ ยึดฟันปลอมให้ติดแน่นกับปากตลอดเวลา จึงทำให้ฟันปลอม ไม่กระดก หรือ โยกไปมาได้เหมือนฟันปลอมทั่วๆไป ติดแน่นกว่าฟันปลอมถอดได้ใส่กาวติดฟันปลอม ไม่จำเป็นต้องถอดออกมาทำความสะอาดเหมือนฟันปลอมปกติ สามารถเเปลงฟันแบบปกติได้เลย เทคนิคนี้ยังสามารถประยุกค์ใช้กับสะพานฟันได้อีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ฟันปลอม


ทำนัด ปรึกษารากฟันเทียมติดแน่น คลีนิคทันตกรรม ดิไอวรี่
Call us :The Ivory Dental Clinic
Call : +66(0)2275-3599
Line. : @theivorydental
www.theivorydental.com

Posted in บทความTagged

บทความ