ราคา

บริการทันตกรรม

 
ประเภททันตกรรม

ทันตกรรรมทั่วไป

 
ตรวจสุขภาพฟัน ฟรี
เอ็กซเรย์ภายในช่องปาก (ฟิลม์เล็ก) 150 บาท
เอ๊กซเรย์ภาพรวมทั้งปาก 1,000 บาท
เอ๊กซเรย์ด้านข้างศีรษะ 1,000 บาท
เอ๊กซเรย์ 3 มิติ CT Scan 5,000 บาท
ขูดหินปูนและขัดฟัน 1,000 – 2,000 บาท
Air flow (การทำความสะอาดคราบชากาแฟ บุหรี่) 1,000
อุดสีเหมือนฟัน (1 ด้าน) 1,000 – 1,200 บาท
อุดสีเหมือนฟัน (2 ด้าน) 1,600 – 2,000 บาท
อุดสีโลหะ (อมัลกัม 1 ด้าน) 1,000 บาท
อุดสีโลหะ (อมัลกัม 2 ด้าน) 1,500 บาท

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 
การฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light 3,500 บาท
การฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom 9,000 บาท
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน 7,000 บาท
การเคลือบผิวฟันหน้าด้วยเซรามิคแบบ IPS Empress esthetics 11,000 บาท
การเคลือบผิวฟันหน้าด้วยเซรามิคแบบ EMAX 13,000 บาท
การเคลือบผิวฟันหน้า Lumineers 23,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะธรรมดา 9,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะผสมทอง > 2% 13,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะผสมทอง >50% 18,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะผสมทอง > 85% 20,000 บาท
ครอบฟันเซรามิคทั้งซี่ 17,000 บาท
อินเลย์ชนิดโลหะธรรมดา 6,000 บาท
เซรามิคอินเลย์ (สีเหมือนฟัน) 10,000 บาท

ทันตกรรมรากเทียม

 
วัสดุรากเทียมประเทศเกาหลี 49,000 บาท
วัสดุรากเทียมประเทศอเมริกา/ยุโรป 68,000 บาท
สะพานฟันติดแน่นทั้งปากรองรับด้วยรากเทียม 4 ตัว 290,000 บาท
สะพานฟันติดแน่นทั้งปากรองรับด้วยรากเทียม 5 ตัว 340,000 บาท
สะพานฟันติดแน่นทั้งปากรองรับด้วยรากเทียม 6 ตัว 400,000 บาท
รากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เริ่มต้น 130,000 บาท
รากเทียมเล็ก 4 ตัว + ฟันปลอมถอดได้ 130,000 บาท
รากเทียมเล็ก 6 ตัว + ฟันปลอมถอดได้ 180,000 บาท
รากเทียมเล็ก 4 ตัว + ใช้ฟันปลอมเดิมถอดได้ 100,000 บาท
รากเทียมเล็ก 6 ตัว + ใช้ฟันปลอมเดิมถอดได้ 150,000 บาท

ทันตกรรมประดิษฐ์

 
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิคพร้อมฟันซี่แรก 4,000 – 5,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะพร้อมฟันซี่แรก 12,000 – 20,000 บาท
ซี่ฟันปลอมที่ใส่เพิ่มขึ้น 500 บาท
ฟันปลอมทั้งปาก 18,000 – 25,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะธรรมดา 9,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะผสมทอง> 2% 13,000
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะผสมทอง >50% 18,000 บาท
ครอบฟันพอร์ซเลนกับโลหะผสมทอง > 85% 20,000 บาท
ครอบฟันแบบเซรามิคทั้งซี่ 17,000 บาท

ทันตกรรมจัดฟัน

 
จัดฟันแบบโละหะติดแน่น 40,000 – 55,000 บาท
จัดฟันแบบสีเหมือนฟันติดแน่น 70,000 – 80,000 บาท
จัดฟันระบบดาม่อน 75,000 – 85,000 บาท
จัดฟันระบบดาม่อนแบบใส 85,000 – 90,000 บาท
Invisalign GO 69,000 บาท
Invisalign Express 79,000 บาท
Invisalign Lite 119,000 บาท
Invisalign Moderate 159,000 บาท
Invisalign Comprehensive 179,000 บาท
Kase Aligner 69,000 บาท
Kase Aligner Plus 89,000 บาท

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 
ฟันหน้า 8,000 บาท
ฟันกรามน้อย 11,000 บาท
ฟันกรามใหญ่ 13,000 บาท

ศัลยกรรมช่องปาก

 
ถอนฟัน (ธรรมดา) 1,000 – 1,500 บาท
ถอนฟัน (ซับซ้อน) 1,800 – 2,500 บาท
ผ่าฟันคุด (ธรรมดา) 3,000 – 5,500 บาท
ผ่าฟันคุด (ซับซ้อน) 6,000 – 8,000 บาท

ทันตกรรมโรคเหงือก

 
การขูดหินปูนและเกลารากฟัน 2,000 บาท
การศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟัน 5,000 – 8,000 บาท

ทันตกรรมบดเคี้ยว

 
เฝือกสบฟัน (ชนิดอ่อน) 4,000 บาท
เฝือกสบฟัน (ชนิดแข็ง) 6,000 บาท