บทความ

วัสดุอุดฟันหลุดหรือแตก ในช่วงโควิด-19 ทำอย่างไรดี?

Create Date | 13 เมษายน, 2020 9674 Views

วัสดุอุดฟันหลุดหรือแตก ในช่วงโควิด-19 ( Covid-19 ) ทำอย่างไรดี?

ลองสังเกตว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่?

◾เศษอาหารติดฟัน แต่ไม่ปวด
ใช้ไหมขัดฟันกำจัดเศษอาหารออกอย่าให้เศษอาหารติดข้ามคืน อาจทำให้ปวดเหงือก เหงือกอักเสบ

◾ปวดหรือเสียวฟัน
ทานยาแก้ปวด งดอาหารแข็ง เหนียว รสจัด หากอาการไม่ดีขึ้น ควรพบทันตแพทย์

◾เคี้ยวเจ็บ แต่วัสดุไม่หลุด ฟันไม่โยก
ทานยาแก้ปวด งดอาหารแข็ง เหนียว กรอบ 1-2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรพบทันแพทย์

◾วัสดุคม บาดลิ้น เกิดแผลในช่องปาก
ระวังการเคี้ยวอาหาร เพื่อลดการเจ็บปวด และรีบพบทันตแพทย์เพื่อแก้วัสดุที่คม

ข้อมูลโดย: สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

🏠อ ยู่ บ้ า น มี ปั ญ ห า ช่ อ ง ป า ก …ทำไงดี?
ปรึกษาทันตแพทย์ออนไลน์ 24 ชม. 🕛
👉 ปรึกษาเลย https://bit.ly/2V95ACY

Posted in บทความTagged , , ,

บทความ