เกี่ยวกับเรา

 

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง มาตรฐานสากล

 

วิสัยทัศน์ของเรา

คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ ต้องการเป็นผู้ให้บริการทางทันตกรรมที่เป็นเลิศอันดับ 1 ในด้านการบริการที่แตกต่างเน้นที่ความอบอุ่น ใส่ใจในรายละเอียดทุกมิติของบริการทันตกรรม ทั้งการรับฟังและมองจากมุมของผู้มารับบริการโดยยังคงมาตรฐานการรักษาอันสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจของเรา

 • คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริการที่ใส่ใจ รับฟังเสียงและมองในมุมผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • คลินิกทันกตกรรมดิไอวรี่ จะต้องมีบุคลากรที่มีใจรักบริการ และมีความสามารถหมาะสมกับหน้าที่
 • คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ จะต้องมีวัฒนธรรมองค์ที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ จะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพการรักษาที่ดีเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
 • คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ จะต้องมีการบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
 • คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ จะต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

ข้อดีของเรา

 
 • ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางและมากประสบการณ์
 • มีมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2015
 • เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย ระบบดิจิตอล
 • สะอาดด้วยระบบฆ่าเชื้อมาตรฐานสากล
 • ทีมบริการผู้มีใจรักบริการพร้อมความรู้และประสบการณ์
 • ทีมประสานงาน ตอบคำถามทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว
 • นัดหมายสะดวก รวดเร็วได้หลายช่องทาง
 • บรรยากาศคลินิกที่ผ่อนคลาย อบอุ่น
 • ที่จอดรถกว้างขวางหน้าคลินิก
 • เดินทางสะดวกใกล้ MRT ห้วยขวาง ประตู 3

คลินิกมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ISO 9001

 

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Ganesha Health Service จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 จากบริษัท GSCS International Ltd. มุ่งเน้นที่ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร มีวัตถุประสงค์ที่มีการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ลูกค้าของคลินิกสามารถมั่นใจได้ว่า ได้รับการให้บริการ การรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการการรักษาแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพทางทันตกรรมที่ดี ไม่เพียงแค่ให้การรักษาสุขภาพฟันเท่านั้น แต่ยังได้มอบการดูแลสุขภาพทั้งช่องปาก และใบหน้าส่วนขากรรไกร รวมถึงความสวยงามของฟันที่รับกับใบหน้าเฉพาะบุคคล เรามุ่งเน้นคุณภาพ มีเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการให้บริการเพื่อให้คุณได้มีฟันสวย มั่นใจ ยิ้มมีเสน่ห์ เนื่องด้วยเราตระหนักถึงการควบคุมการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสูงสุดทุกครั้งที่คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ การเลือกใช้บริการทันตกรรมจากคลินิกที่ได้รับมาตรฐานสากลมีความสำคัญต่อสุขภาพปากและฟันของท่านอย่างมาก เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถึงทุกมิติในสิ่งที่ท่านจะได้รับตั้งแต่ ระบบปลอดเชื้อ มาตฐานวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี มาตฐานการบริการที่มีระดับจากทั้งทันตแพทย์และทีมงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ท่าน

เทคโนโลยีและสิ่งอำนวย ความสะดวก

 

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ นอกจากทีมแพทย์และ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญแล้วเรายังมุ่งเน้นเทคโนโลยีทันสมัยระบบปลอดเชื้อมาตรฐาน ห้องทำฟันกว้างขวาง และบริการอันแสบอบอุ่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้เข้ารับ บริการ เพื่อความสะดวกสบายและผ่อนคลาย

ภายในคลินิกของเรา