บทความ

แก้ปัญหา ฟันสึก นอนกัดฟัน ปวดกราม นอนกรน ด้วยเฝือกสบฟัน

Create Date | 13 ธันวาคม, 2019 10255 Views

วิธีการแก้ไขอาการ ไปพบทัตแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขอาการนอนกัดฟัน ได้แก่ การกรอปรับสบฟันให้อยู่ในสภาวะปกติ โดยส่วนใหญ่แล้วทัตแพทย์จะแนะนำให้ใส่ Spint หรือเฝือกสบฟัน เพื่อลดการสึกของฟัน Spint นั้น มีลักษณะเป็น อะครีลิคใส แข็ง ใสในฟันบน หรือฟันล่าง ใส่เฉพาะในเวลานอนตอนกลางคืนเท่านั้น และในเวลาที่เราใส่ Spint หรือเฝือกสบฟันนั้น ทันตแพทย์จะนัดมาตรวจเป็นระยะๆ

เฝือกสบฟันช่วยคุณได้อย่างไร

เฝือกสบฟันช่วยกระจายแรงสบฟันอย่างเหมาะสม ทำให้ลดแรงที่กล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอาการปวด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฟันสึกจากการนอนกัดฟันได้

เฝือกสบฟัน

1.เฝือกสบฟันชนิดอ่อน (Soft Occlusal Splint) เป็นเฝือกสบฟันที่ทำจากวัสดุนิ่ม ทำได้ง่ายและรวดเร็ว มักใช้ในกรณีที่

 • ผู้ป่วยอายุน้อย ขากรรไกรยังมีการเจริญเติบโต จึงไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของขากรรไกร
 • ใช้บำบัดฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก ใช้ชั่วคราวระหว่างรอทำเฝือกสบฟันชนิดแข็ง
 • ใช้ในกรณีอื่นๆ เช่น ป้องกันฟันสึกกร่อนจากการว่ายน้ำที่ต้องสัมผัสน้ำคลอรีนเป็นเวลานานๆ ใช้ป้องกันการกระทบกระแทกขณะเล่นกีฬาบางประเภท เป็นต้นข้อ

ข้อเสียของการใส่เฝือกสบฟันชนิดอ่อน

 

เฝือกสบฟันชนิดอ่อนถือได้ว่าเป็นเฝือกสบฟันที่ไม่คงทน ไม่มีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่สั้น จึงทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อย ทำให้สิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก และบางทีอาจจะไม่สามารถช่วยเรื่องการนอนกัดฟันสำหรับผู้ที่นอนกัดฟันรุนแรงได้

2. เฝือกสบฟันชนิดแข็ง (Hard Occlusal splint)

 • เฝือกสบฟันชนิดแข็งนี้ โดยส่วนมากจะทำจากพลาสติกที่มีความแข็ง มีความคงทนเป็นอย่างมาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต่างกับเฝือกสบฟันชนิดอ่อนอย่างมาก แต่ใช้ระยะเวลาในการสร้างเฝือกนาน
 • ซึ่งเฝือกสบฟันชนิดแข็งนี้ ทันตแพทย์มักนิยมใช้กับคนไข้ที่มีอาการนอนกัดฟันอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันฟันสึก แถมยังช่วยอาการปวดเมื่อยขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเคี้ยวได้ดีอีกด้วย
 • และที่สำคัญเลยที่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่เฝือกสบฟันแบบแข็งก็คือ คนไข้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร เช่น ข้อต่อขากรรไกรเสื่อม หรือ คนไข้ที่มีอาการติดขัดเวลาอ้าปากหุบปาก

ข้อเสียของเฝือกสบฟันชนิดแข็ง

 • เฝือกสบฟันชนิดแข็งต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าเฝือกสบฟันชนิดอ่อนมาก แถมยังไม่ควรนำไปใส่กับเด็กที่ฟันและขากรรไกรยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ เพราะ เฝือกสบฟันแบบแข็งจะเป็นตัวขัดขวางการเจริญเติบโตของ ฟันและขากรรไกร

 

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเฝือกสบฟัน (เฝือกฟัน)

 

การทำเฝือกฟันนั้นเพื่อป้องกันอาการนอนกัดฟันนั้นไม่ยาก เพียงไปพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบและทำเฝือกฟันเฉพาะบุคคล ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยางกันฟันของนักมวยหรือนักกีฬา การใส่เฝือกฟันบนหรือฟันล่าง หรือทั้งสอง ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ใส่นอนตอนกลางคืนชั่วระยะเวลาหนึ่งอาการจะดีขึ้น การทำเฝือกฟันไม่ยาก เพียงแค่ไปพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบ และทำเฝือกฟันเฉพาะบุคคลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยางกันฟันของนักมวยหรือนักกีฬา นั่นเอง อาการ นอนกัดฟัน อาจมีสาเหตุมาจากยาที่รับประทานก็ได้ เช่น ยาที่เคยมีรายงานว่าทำให้เกิดอาการนอนกัดฟันได้คือ แอมเฟตามีนที่ใช้ร่วมกับ L-dopa, ยาfenfluramine ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน และมีรายงานว่า พบการนอนกัดฟันในผู้ป่วยที่เป็นโรค Tardive Dyskinesiaซึ่ง เชื่อว่าเป็นผลมาจากการใช้ยา phenothiazine เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ จะสามารถทำให้เกิดอาการนอนกัดฟันได้ ดังนั้น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีประโยชน์แล้วยังทำให้เป็นโรคกัดฟันอีกด้วย

วิธีใช้เฝือกสบฟัน ?

 • ควรใส่เฝือกสบฟันในเวลากลางคืน หรือ ที่ทันตแพทย์ได้กำหนดไว้เท่านั้น
 • เมื่อใส่เฝือกสบฟัน จะมีความรู้สึกตึงๆที่ฟันประมาณ 2-3 นาที
 • หากใส่เฝือกสบฟันแล้วมีอาการปวด ควรรีบถอดออก และนำไปให้ทันตแพทย์เพื่อแก้ไข
 • ในช่วงแรกที่ใส่เฝือกสบฟัน จะมีอาการน้ำลายเต็มปาก แต่หากใส่จนเคยชินแล้วก็จะเป็นปกติ
 • เมื่อถอดเฝือกสบฟัน จะรู้สึกว่าฟันไม่ปกติ แต่ทิ้งเวลาไว้ซักระยะ ฟันจะกลับมาเป็นปกติเองตามธรรมชาติไม่ต้องตกใจ
 • ควรทำความสะอาดเฝือกสบฟันทุกวันหลังจากใส่แล้ว ด้วยแปรงสีฟัน และ แช่น้ำปิดฝาในภาชนะที่สะอาด และควรเปลี่ยนน้ำทุกวัน

 

 

 

Posted in บทความ

บทความ