fbpx

โปรโมชั่น

คืนรอยยิ้มสวย เพิ่มความมั่นใจ ด้วย รากฟันเทียม + พร้อมครอบฟัน

Create Date | 25 กันยายน, 2020 2119 Views


รากฟันเทียมระบบ Dentium + ครอบฟัน

ชำระครั้งแรกเพียง 17,000 .-

รากฟันเทียมระบบ Dentium พร้อมครอบฟัน  49,000.-  ต่อซี่ 

แบ่งจ่าย 3 งวด (Visit)

  • งวดที่ 1  ฝังรากฟันเทียม = 17,000 .-
  • งวดที่ 2  ตรวจเช็ค = 16,000 .-
  • งวดที่ 3  ต่อครอบฟัน = 16,000 .-

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ให้บริการทันตกรรมรักษารากฟันเทียม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมและทันตกรรมประดิษฐ์ระดับแนวหน้า

เงื่อนไข
▪️ ราคานี้รวมค่ารากฟันเทียม และค่าครอบฟัน 1 ซี่
▪️ ราคานี้สำหรับรากฟันเทียม Dentium (ระบบประเทศเกาหลี🇰🇷เท่านั้น)
▪️ ราคานี้สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด
▪️ ราคานี้ไม่รวมค่าปลูกกระดูก , ค่า X-Ray, ค่ายา และค่าปลอดเชื้อทางทันตกรรม
▪️ ราคาแพ็กเกจนี้ ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563
▪️ ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้าที่
🏢 The Ivory Dental Clinic
📞 โทร. 02-275-3599  (10.00-20.00 น.) 
LINE : @theivorydental  ตลอด 24 ช.ม.