โปรโมชั่น

โปรโมชั่น รีเทนเนอร์ แบบใส

Create Date | 20 มีนาคม, 2020 81 Views

โปรโมชั่น รีเทนเนอร์ แบบใส
พิเศษ 1 คู่ 3,000 บาท
ปกติ 6,000 บาท
รอรับได้ภายใน 1 วัน

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. สามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
2. ราคานี้เฉพาะรีเทนเนอร์1คู่ (บน-ล่าง) เท่านั้น
3.การพิมพ์ปากจะไม่มีขั้นตอนการทำที่ให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจาย
4. โปรโมชั่นนี้เฉพาะทำรีเทนเนอร์ใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็คเกจจัดฟันอื่นได้
5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
6. ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้าที่
The Ivory Dental Clinic
โทร. 02-275-3599
LINE : @theivorydental

นัดหมาย