คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ห้วยขวาง รัชดาฯ 
คลินิกที่มีคุณภาพสากล ISO 9001 ได้รับความนิยมระดับแนวหน้าในเอเซีย บริการทันตกรรมสมัยใหม่ในทุกสาขา เพื่อสุขภาพในช่องปาก ทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (หมอฟัน) มากกว่า 20 ท่าน ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์สูงในด้าน ทันตกรรม ทำฟัน เพื่อความสวยงาม การจัดฟัน ทำฟัน สะพานฟัน ครอบฟันเซรามิก อุดฟัน การขูดหินปูนและจัดฟัน การถอนฟัน Phillps Zoom Whitening ผ่าฟันคุด ถอนฟันคุด รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ทำรากฟันเทียม ฟันปลอม ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก ป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับฟันและช่องปาก  หาสาเหตุ เพื่อ แก้ไขได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะปัญหา กลิ่นปาก ฟันเหยิน ฟันผุ ฟันยื่น เหงือกร่น การให้บริการทางทันตกรรมบูรณะซ่อมแซมฟันทั่วไป โดยทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนด้วยการ ตรวจเช็คฟัน จากอาการ ปวดฟัน เบื้องต้น การอุดฟัน  ทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน ส่งถ่ายภาพรังสี และวิเคราะห์เพื่อตรวจดูปัญหาที่ผิดปกติ และส่งปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นทั้งการบำบัดและการป้องกันที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน
เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรม ที่เกี่ยวกับการถอนฟัน และ การผ่าตัดภายในช่องปาก  เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด การฝังรากเทียม   การปลูกถ่ายกระดูก   การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร 
การให้การรักษาทางทันตกรรม โดยการรักษาคลองรากฟัน  ซึ่งอาจเกิดจากการหัก  ร้าว หรือ ผุลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไปโดย ในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรม เทคโนโลยีและเทคนิค รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟัน ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป ทางแผนกนำกล้องจุลทรรศน์ Endodontic Microscope มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา การรักษาคลองรากฟันโดยผ่านกล้อง Endodontic Microscope ช่วยให้ทันตแพทย์เห็นรายละเอียดลักษณะ รูปร่าง และ จำนวนของคลองรากฟันอย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เป็นการรักษาทางทันตกรรมโดยทำ ให้ฟันกลับสู่สภาพเดิม ดูสวยเป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เช่น การฟอกสีฟัน การเคลือบหน้าฟันเทียม  การบูรณะฟันหรือการอุดฟันโดยวัสดุสีเหมือนฟัน in lay On Lay
เป็นการรักษาทางทันตกรรมซึ่งให้ความสำ คัญกับการเรียงตัวของฟัน โดยการจัดฟันติดเครื่องมือแบบโลหะ หรือ การจัดฟันติดเครื่องแบบสีเหมือนฟันและ การจัดฟันโดยไม่ต้องติดเครื่องมือ เป็นต้น 
การให้การรักษาทางทันตกรรมด้วยการฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป โดยทำงานเป็นทีม ประกอบด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง  3 สาขาคือ ศัลยกรรมช่องปาก    ทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตกรรมปริทันต์  เพื่อให้ผลงานที่ดีที่สุดกับคนไข้
เวชศาสตร์ช่องปาก
เป็นการตรวจวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก รวมถึงการรักษาอาการเจ็บปวด บริเวณศีรษะและใบหน้า บางรอยโรคต้องการยืนยันวินิจฉัย โดยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
การให้การรักษาทางทันตกรรม โดย การทำ ครอบฟัน การทำ สะพานฟัน การทำ ฟันปลอมแบบถอดได้ ชนิดต่างๆ
การให้การบริการรักษาโรคเหงือก โดยการ ขูดหินปูน และ เกลารากฟัน การผ่าตัดเหงือก หรือกระดูกที่อยู่รอบๆตัวฟัน การปลูกกระดูก  การตกแต่ง เหงือก การแก้เหงือกล่น เป็นต้น
เป็นการรักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหน้า
  •        การบริการทางทันตกรรมฉุกเฉิน
การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทาง ทันตกรรม  ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ฟันหน้าโดนกระแทก  กระดูกขากรรไกรหัก  ฟันหัก ฟันบิ่น  ปวดฟันอย่างรุนแรง  เหงือกบวม  ตลอดจนการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่สามารถรอ พบทันตแพทย์ในเวลาปกติได้
  • การช่วยระงับความรู้สึกเจ็บปวดหรือกลัว ในขณะทำฟัน

เป็นการบริการทางทันตกรรม เพื่อช่วยลดความเจ็บปวด ความกลัวในการทำฟัน   ช่วยทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลาย  ลดความกังวล  โดยการให้ยาชาเฉพาะที่  การดมแก๊ซหัวเราะ  การให้ยาทำให้หลับทางเส้นเลือด  ตลอดจนการดมยาสลบให้หลับ เป็นต้น โดย มีวิสัญญีแพทย์ (แพทย์ดมยา)เป็นที่ปรึกษาและรักษาดูแลคนไข้ร่วมกับทันตแพทย์
 
จัดฟัน  ปวดฟัน จัดฟันใส โปรโมชั่น ประกันสังคม รากฟันเทียม
ฟันเหยิน  คางยื่น สะพานฟัน เหงือกอักเสบ  ทำนัด


Hot Dental Promotion Read More

Read More All Promotions

Video Testimonials Read More

Read More

Read More

Why The Ivory Dental Clinic?

Read All** การชำระค่าบริการทางทันตกรรม ชำระโดย เงินสด หรือบัตรเครดิต ก่อนหรือหลังการรักษาทางทันตกรรม (สกุลเงิน ไทยบาท)**

คลินิกที่มีคุณภาพสากล ISO 9001 และได้รับความนิยมระดับแนวหน้าในเอเซีย ให้บริการด้านทันตกรรมสมัยใหม่ในทุกสาขา
เพื่อสุขภาพในช่องปากของท่าน โดยทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มากกว่า 20 ท่านที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์สูงในด้าน ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
การจัดฟัน ทำฟัน สะพานฟัน ครอบฟันเซรามิก อุดฟัน การขูดหินปูนและขัดฟัน การถอนฟัน รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก
ทำรากฟันเทียม ฟันปลอม ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก   
ทันตแพทย์ · จัดฟัน · จัดฟันแบบใส · รากฟันเทียม · ฟอกฟันขาว · เคลือบฟันขาว · ทำฟันทั่วไป
· ทำฟันราคา · ติดต่อฟันปลอม · จัดฟัน · จัดฟันแบบใส · การฟอกสีฟัน มีกลิ่นปาก ฟันผุRead More Why choose a clinic?

Popular dentistry Read All

Read More

การฟอกฟันขาว Read More

Dental Veneers
การฟอกสีฟันเป็นการเปลี่ยนสีฟันธรรมชาติให้มีความขาวสว่างขึ้น โดยไม่ต้องมีการกรอฟันใด ๆ (ดังนั้น วัสดุอุดฟันหรือครอบฟันจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนสีด้วยวิธีนี้) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าวิธีการดังกล่าวจะไม่มีการทำลายและไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อฟันของคุณ สิ่งเดียวที่เป็นผลข้างเคียงของการฟอกสีฟันที่จะเกิดขึ้น คือ อาการเสียวฟัน ซึ่งจะมากหรือน้อยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การฟอกสีพันในปัจจุบันนั้น ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการพัฒนากระบวนการและคุณภาพของน้ำยาที่ฟอกสีฟัน ทำให้นำมาใช้ได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการเสียวฟันน้อยลง

ดูการรักษาทั้งหมด

Read More Dentistry


Top Dental Clinic
in Bangkok

The Ivory Dental Clinic