ผลลัพธ์หลังจากการรักษาฟอกสีฟัน คนไข้พึงพอใจในฟันที่ขาว

Create Date | 27 สิงหาคม, 2019 0 Views

ภาพรีวิวหลังการรักษา จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี เคสที่ 11

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views
(…)

(…)

ภาพรีวิวหลังการรักษา จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี เคสที่ 10

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views
(…)

(…)

ภาพรีวิวหลังการรักษา จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี เคสที่ 9

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views
(…)

(…)

ภาพรีวิวหลังการรักษา จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี เคสที่ 8

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views
(…)

(…)

ภาพรีวิวหลังการรักษา จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี เคสที่ 7

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views
(…)

(…)

จัดฟัน

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views

จัดฟัน

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views

จัดฟัน

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views

จัดฟัน

Create Date | 22 สิงหาคม, 2019 0 Views